X

Eucharistic Miracles - Phép Lạ Thánh Thể

PHÉP LẠ THÁNH THỂ TRÊN THẾ GIỚI – EUCHARISTIC MIRACLES AROUND THE WORLD:

Dưới đây là những Phép Lạ về Thánh Thể xảy ra trên thế giới. Xin phụ huynh giúp và khích lệ các em đọc để các em thêm hiểu biết và xác tín hơn về sự hiện diện của Chúa Giêsu thật sự trong Bí Tích Thánh Thể. Qua đó, các em thêm lòng yêu mến và tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Below are Eucharistic Miracles that occurred around the world. Parents, please help and encourage your children to read them so that they have a better understanding and a strong conviction of the true presence of Jesus in the Eucharist.  Through that, they will come to love and honor the Eucharistic Jesus.

Phép Lạ Thánh Thể xảy ra ở:

ZARAGOZA, SPAIN 1427

ETTISWIL, SWITZERLAND 1447

POZNAN, POLAND 1399

TIXTLA, MEXICO 2006

REGENSBURG, GERMANY 1257

BORDEAUX, FRANCE 1822

LUDBREG, CROATIA 1411

GRUARO-VALVASONE, ITALY 1294

CAVA DEI TIRRENI, ITALY 1656

SAN MAURO LA BRUCA, ITALY 1969

CASCIA, ITALY 1330

ITALY, 1050

VOLTERRA, ITALY 1472

O’CEBREIRO, SPAIN 1300

FERRARA, ITALY 1171

BOLSENA-ORVIETO, ITALY 1264

DAROCA, SPAIN 1239

CANOSIO, ITALY 1630

BOXTEL-HOOGSTRATEN, HOLLAND 1380

RIMINI, ITALY 1227

LANCIANO, ITALY 750

ALKMAR, HOLLAND 1429

ONIL, SPAIN 1824

TRANI, ITALY 11TH CENTURY

MONTSERRAT, SPAIN 1657

FLORENCE, ITALY 1230 and 1595

TUMACO, COLUMBIA, 1906

SANTAREM, PORTUGAL 1266

DRONERO, ITALY 1631

BELGIUM, 1347

AVIGNON, FRANCE 1433

CIMBALLA, SPAIN 1370

ASSISI, ITALY 1240

 

Những Trang Mạng về các Phép Lạ Thánh Thể / Websites about Eucharistic Miracles:

https://maryourmother.org/

https://www.therealpresence.org/eucharst/mir/a3.html

http://www.miracolieucaristici.org/

https://veym.net/eucharistic-revival/saints-and-miracles