X

Volunteer

"With the desire to glorify God and make Him known, I pledge to serve with utmost humility through my ministries at Saint Maria Goretti Parish.  So, help me God."

"Con un ferviente deseo de glorificar a Dios y darlo a conocer a otros, me comprometo a servir con suma humildad a través de mi ministerio en la Parroquia de Santa María Goretti. ¡Señor, te pido tu ayuda para servirte con amor y alegría!"

"Với lòng ao ước Thiên Chúa được tôn vinh và làm cho Ngài được biết đến, tôi xin cam kết sẽ phục vụ với lòng khiêm nhường sâu thẳm qua các mục vụ của tôi tại Giáo xứ Thánh Maria Goretti.  Xin Chúa giúp con."

Volunteer Form

Background Check Form

Fingerprinting Location

Mandatory Safe Environment Training

Volunteer Activity Waiver Form (English)

Volunteer Activity Waiver Form (Spanish)

Volunteer Activity Waiver Form (Vietnamese)

 

Inquiring about which ministry is right for you? Click here