X

SÁCH-BOOKS

Các em các lớp đã nhận sách hoặc tập sách nhỏ tại lớp vào Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2023. Xin phụ huynh nhắc nhở, khích lệ và giúp các em đọc, tô màu (các em nhỏ), trả lời những câu hỏi sau đây và nộp lại cho Sơ Lam Chuộng để nhận quà.

Children of all Faith Formation classes received a book or booklet in class on Saturday, October 21,2023. Parents ~ please remind, encourage and help your children read, color (for younger kids), answer questions below and turn it in to Sister Cecilia to receive a gift.

  • Going to Mass (cho các em lớp Giáo Lý K-2 / for students in Faith Formation class K-2).
  • The Holy Mass (cho các em lớp Giáo Lý 3 / for students in Faith Formation class 3).
  • Holy Eucharist (cho các em lớp Giáo Lý 4-8 / for students in Faith Formation classes: 4-8).